Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2, tỉnh Kon Tum và Nước Long, tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/06/2022 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1969/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2, tỉnh Kon Tum và Nước Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2 thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-BCT ngày 15/8/2017; Dự án thủy điện Nước Long thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3113/QĐ-BCT ngày 14/8/2017. Các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2 và Nước Long được đề xuất xây dựng trên dòng suối La Ê thuộc địa phận tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch còn thiếu những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2, tỉnh Kon Tum và Nước Long, tỉnh Quảng Ngãi:

- Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 2338/BCT-ĐL ngày 04/5/2022 của Bộ Công Thương thì Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2 và Nước Long được bố trí trên dòng suối La Ê thuộc sông Đăk Re là một nhánh cấp I của sông Trà Khúc. Suối La Ê gồm hợp lưu của nhiều nhánh suối lớn, nhỏ có địa hình dốc, có nhiều thác ghềnh, chiều dài dòng suối ngắn. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang thủy điện có liên quan đến các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2 và Nước Long; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan; đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

- Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã bao gồm các bản vẽ thiết kế sơ bộ: Sơ đồ bậc thang thủy điện; Tổng mặt bằng công trình; Cụm công trình đầu mối, mặt cắt dọc tuyến đập; Tuyến năng lượng và nhà máy thủy điện. Để đảm bảo tính đồng bộ, cần bổ sung các bản vẽ thể hiện phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực, nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ và thuyết minh các nội dung về đầu tư xây dựng của dự án đảm bảo các quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với nội dung thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình: Cụm công trình đầu mối, cửa nhận nước, đường hầm dẫn nước, đường ống dẫn nước, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, kênh xả như đã được đề xuất tại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cần được nghiên cứu, hoàn chỉnh căn cứ trên số liệu điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo đủ cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn các công trình lân cận trong khu vực dự án.

Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Về tính khả thi và hiệu quả của dự án: Các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện quốc gia. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu theo quy định.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2 và Nước Long đã thể hiện sơ bộ danh mục tiêu chuẩn áp dụng của dự án, bao gồm tiêu chuẩn của Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như sau: TCVN 342:1986 - Cát xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt và mođun độ lớn;  TCVN 1772:1987 - Đá, sỏi trong xây dựng, phương pháp thử;  TCVN 2682:1999 - Xi măng Pooclăng. Yêu cầu kỹ thuật, ... Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cần bổ sung đánh giá tác động, dự báo tác động của các dự án tới các hoạt động kinh tế-xã hội trong quá trình vận hành công trình đặc biệt liên quan đến việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu an sinh của người dân khu vực hạ lưu. Đối với việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2 và Nước Long có đặc thù là nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Đồng thời theo địa hình khu vực có gom, chuyển nước làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và nhu cầu dùng nước của hạ du. Trong quá trình đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, ... Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Trường hợp các Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2, tỉnh Kon Tum và Nước Long, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang thi công, được đề xuất điều chỉnh quy hoạch thủy điện cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nước Long 1, Nước Long 2, tỉnh Kon Tum và Nước Long, tỉnh Quảng Ngãi cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Về đề xuất nâng công suất: Từ 1,8MW lên 3,2MW đối với dự án thủy điện Nước Long 1; từ 3,6MW lên 6,4MW đối với dự án thủy điện Nước Long 2; từ 26MW lên 39MW đối với dự án thủy điện Nước Long cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện lực, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1969-BXD-HDXD_03062022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1969/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)