Hướng dẫn áp dụng định mức cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT

Thứ tư, 25/05/2022 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1807/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh hướng dẫn áp dụng định mức cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT.

Theo nội dung văn bản số 338/2022/CV-ĐQM thì dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc xây dựng, điều chỉnh định mức để quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo các nội dung tại Hợp đồng BT đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định của pháp luật áp dụng cho Hợp đồng BT tương ứng với từng thời kỳ, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và pháp luật xây dựng có liên quan.

Đối với định mức dự toán xây dựng áp dụng cho công trình cầu Thủ Thiêm 2 nêu tại văn bản số 338/2022/CV-ĐQM, Công ty Đại Quang Minh – nhà đầu tư của dự án thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện xây dựng định mức dự toán và trình UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1807-BXD-KTXD_25052022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1807/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)