Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 23/05/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1751/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần xây dựng Trung Nam 18 E&C về việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng tại Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

Theo nội dung văn bản số 68/022/CV-TN18E&C thì dự án được phê duyệt ngày 4/8/2020; hợp đồng được ký kết giữa các bên ngày 11/09/2020 theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương; khối lượng chiều dài cọc khoan nhồi tại bảng tiên lượng trong hồ sơ mời thầu bao gồm cả chiều dài phần đập đầu cọc.

Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đã được quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Việc đo bóc khối lượng công trình được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành phần cọc khoan nhồi căn cứ vào hồ sơ thiết kế được phê duyệt, Điều 17 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng làm cơ sở xác định khối lượng thanh toán phù hợp với bảng tiên lượng trong hồ sơ mời thầu/dự thầu, đơn giá và nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1751-BXD-KTXD_23052022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1751/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)