Tham gia sử dụng, khai thác và cung cấp, cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

Thứ tư, 18/05/2022 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1706/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia sử dụng, khai thác và cung cấp, cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; Thực hiện quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng (sau đây gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu). Các đơn vị đăng ký tài khoản đã được Bộ Xây dựng cấp và kích hoạt tài khoản để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tại địa chỉ tên miền http://cuckinhtexd.gov.vn/.

Từ ngày 22 - 25/3/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương và các Sở Xây dựng để thực hiện việc khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu theo trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được quy định tại tại Điều 28 và Điều 29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Sau chương trình tập huấn, Bộ Xây dựng đã cử cán bộ trực tiếp liên lạc với đầu mối của Sở Xây dựng các địa phương (theo danh sách đăng ký tài khoản của các Sở Xây dựng) để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ việc sử dụng, khai thác và cung cấp, cập nhật thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, một số Sở Xây dựng chưa phối hợp tốt, chưa sử dụng tài khoản được cấp để cập nhật dữ liệu (công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, đơn giá xây dựng,…) vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Để đảm bảo việc sử dụng, khai thác và cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu đúng mục đích, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, quản lý tài khoản sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đã được cấp.

2. Phân công, chỉ đạo cán bộ được giao quản lý sử dụng tài khoản, cập nhật thông tin dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

3. Đăng ký bổ sung tài khoản để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nếu có nhu cầu (mỗi cơ quan, tổ chức được đăng ký tối đa 03 tài khoản, biểu mẫu đăng ký có tại địa chỉ tên miền hệ thống cơ sở dữ liệu nêu trên).

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các địa phương tích cực phối hợp, thực hiện. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại:  0243.976.0271 (máy lẻ 124).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1706-BXD-KTXD_18052022.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1706/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)