Định mức chi phí giám sát và chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Thứ hai, 09/05/2022 15:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1575/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng định mức chi phí giám sát và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Liên quan đến việc áp dụng định mức chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày 09/6/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2746/BXD-KTXD hướng dẫn về nội dung này. Tài liệu kèm theo văn bản số 782/SXD-KT&VLXD chưa thể hiện rõ những nội dung nêu tại mục 3, mục 4 văn bản số 2746/BXD-KTXD. Vì vậy, theo đề nghị của Sở Xây dựng Thái Nguyên tại văn bản số 782/SXD-KT&VLXD, đối với các dịch vụ công, công ích đô thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên:

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp lấy ý kiến của Sở Tài chính tổng hợp việc thực hiện chi phí giám sát, chi phí quản lý của Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị các năm 2020, năm 2021 làm cơ sở xem xét, đánh giá về sự phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả của mô hình quản lý; việc chi tiêu, thanh toán, quyết toán chi phí với quy định (tiền lương và các khoản đóng góp, việc trích lập và sử dụng các quỹ…); báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

Hàng năm, chủ trì tổng kết, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, việc quyết toán chi phí giám sát, chi phí quản lý theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1575-BXD-KTXD_09052022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1575/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)