Bắc Ninh: Cấp 285 Giấy phép xây dựng

Thứ ba, 14/06/2022 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, xử lý 4 tại chỗ và thực hiện theo Quy chế “Một cửa liên thông” ở cấp huyện, giảm thời gian cấp phép, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức, toàn tỉnh cấp 285 Giấy phép xây dựng các loại.

Khu đô thị mới thị trấn Lim (Tiên Du) được quản lý chặt chẽ về quy hoạch, trật tự xây dựng.

Sở xây dựng kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trình xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương về công tác thẩm định và cấp giấy phép xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tiến hành công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng liên Sở hàng tháng kịp thời, công khai trên website của Sở để các cơ quan, chủ đầu tư và doanh nghiệp lựa chọn, áp dụng; công tác thẩm định được thực hiện khá tốt, không có vướng mắc… bảo đảm kế hoạch triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công 2022. Toàn tỉnh có 154 dự án được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán (cấp huyện 119 dự án). Qua thẩm định, phê duyệt đã cắt giảm giá trị dự toán khoảng 3,0% ở cấp huyện, khoảng 3,7% đối với Sở quản lý công trình chuyên ngành.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư một số nội dung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; phối hợp với các ngành, địa phương, doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)