Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Đạ Sar, tỉnh Lâm Đồng(17/06/2022)

Ngày 17/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2195/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Đạ Sar, tỉnh Lâm Đồng.

Tìm theo ngày :