Hướng dẫn xác định hao phí khối lượng cát san lấp đối với công tác bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy(25/05/2022)

Ngày 25/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1806/BXD-KTXD gửi Ban QLDA Phát triển Hạ tầng các Khu công nghiệp - Ban QLDA các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre hướng dẫn việc xác định hao phí khối lượng cát san lấp đối với công tác bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan).

Tìm theo ngày :