Định mức về bảo trì và nâng cấp đường bộ(16/06/2022)

Ngày 16/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2170/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án 3 – Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho ý kiến về việc ban hành định mức bảo trì và nâng cấp đường bộ.

Tìm theo ngày :