Phát triển đô thị nhanh nhưng không có nghĩa thiếu đồng bộ(24/06/2022)

Việc huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển đô thị tại Hà Nội đã nhanh chóng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thủ đô.

12345...69
Tìm theo ngày :