Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu, soát xét TCVN 8260:2009 Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt”(23/06/2022)

Ngày 22/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, soát xét TCVN 8260:2009 Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt”, do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

12345...75
Tìm theo ngày :