Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng(29/11/2022)

Ngày 29/11/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký Quyết định 1114/QĐ-BXD ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :