Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản(01/12/2022)

Ngày 1/12/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Phó Trưởng Ban soạn thảo chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tham dự phiên họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chuyên gia thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Tìm theo ngày :