Bộ Xây dựng làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam(05/08/2022)

Ngày 5/8/2022, Bộ Xây dựng có buổi làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam về việc đẩy mạnh trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp giữa 2 bên. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng cùng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các chuyên gia trong Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Tìm theo ngày :