Hà Nội: Tăng cường kiểm tra công vụ để cải cách hành chính phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương hành chính(25/05/2023)

Tiếp tục chương trình Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, sáng 24/5, Đoàn Giám sát HĐND Thành phố, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng Đoàn, đã làm việc với Sở Nội vụ. Tham gia Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố.

Tìm theo ngày :